Thông tin tuyển dụng

Vị trí Hết hạn
Kỹ sư chuyên ngành Cơ/Điện. Kỹ sư Vận hành. Kỹ sư HSE. Kỹ sư hóa. Công nhân chuyên ngành Cơ/Điện. Công nhân Hàn 6G. Công nhân vận hành. 30/09/2024 Chi tiết công việc
Kỹ sư chuyên ngành Cơ/Điện. Kỹ sư HSE. Công nhân chuyên ngành Cơ/Điện. Công nhân Hàn 6G. 30/06/2024 Chi tiết công việc
Kỹ sư chuyên ngành Cơ/Điện. Công nhân chuyên ngành Cơ/Điện. Công nhân hàn 6G 31/12/2023 Chi tiết công việc
Kỹ sư chuyên ngành Cơ/chuyên ngành Điện. Kỹ sư HSE. Công nhân chuyên ngành Cơ. Công nhân chuyên ngành Hàn 31/10/2021 Chi tiết công việc

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu